Welkom bij
Logopedie Ter Eecken!

Ons Team

Lynn Viville

Logopediste - Praktijkcoördinator

lynn.viville@gmail.com
055/33.36.23
0472/38.53.68

Ine De Gain

Logopediste

ine.de.gain@gmail.com
055/33.36.20
0468/22.92.50

Perle Vandenbulcke

Logopediste

perle.vdb@outlook.com
055/33.36.21
0476/62.69.91

Eva Szili

Secretariaat

eva.szili@cartereecken.be
055/33.36.24

Onze Troeven

Samenwerking CAR

Wij werken nauw samen met het Centrum voor Ambulatie Revalidatie (CAR) Ter Eecken. Wij doen beroep op hen indien bijkomende onderzoeken gewenst zijn. Wij kunnen ook doorverwijzen naar het CAR wanneer multidisciplinaire therapie nodig zou blijken.

Samen sterk

Er is tevens een nauwe samenwerking met de klas- en zorgleerkrachten, artsen en CLB. Deze samenwerking is van groot belang om uw kind de beste zorg te kunnen verlenen.

Levenslang leren

Wij vinden ‘levenslang leren’ enorm belangrijk. Daarom volgen wij op regelmatige basis bijscholingen en opleidingen om zo kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

Behandelingsplaats

De logopedische therapie kan naast de praktijk ook op school of thuis plaatsvinden.

Beroepsvereniging

Wij zijn lid van de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL). Op die manier zijn wij steeds op de hoogte van de meest recente informatie betreffende ons beroep.

GDPR compliant

Wij respecteren de privacy van al onze cliënten en werken daarom conform de GDPR-wetgeving. Meer informatie vindt u hier: privacy.pdf

Doelgroepen

Leerproblemen en leerstoornissen

Dyslexie
Dysorthografie
Dyscalculie 

Spraak- of articulatieproblemen

Fonetische articulatieproblemen
Fonologische articulatieproblemen 

Myofunctionele stoornissen

Afwijkend mondgedrag (vb. duimzuigen)
Foutieve ademhaling (mondademhaling)
Tongpersen
Foutief slikpatroon (in kader van een orthodontische behandeling) Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Taalontwikkelingsproblemen en dysfasie

Problemen met taalbegrip of taalproductie: woordenschat, zinsbouw, opdrachtbegrip, auditieve vaardigheden,…Preverbale communicatie

Voorlopers van de taalontwikkeling
Communicatieve functies in de preverbale en vroegverbale fase: aankijkgedrag, wederkerigheid, beurtrol, gebaren,…

Hoe gaan wij te werk?

01

Contact

U kan telefonisch of via mail contact met ons opnemen. Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing door de arts, school, klasleerkracht,... U wordt uitgenodigd voor een eerste vrijblijvend gesprek.

02

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. We beluisteren de voorgeschiedenis en de problemen die u of uw kind ervaart. We bespreken vervolgens ook het administratieve gedeelte, zoals de inhoud van het onderzoek, het verdere therapieverloop en de terugbetalingsmogelijkheden.

03

Onderzoek

We maken een afspraak voor een logopedisch onderzoek. Het tijdstip en duur van het onderzoek wordt met u besproken.

04

Resultaten

Na het onderzoek wordt een onderzoeksverslag opgesteld en wordt u opnieuw uitgenodigd voor de resultaatsmededeling. Tijdens dit gesprek worden de testresultaten besproken en krijgt u van ons een behandelingsvoorstel. Indien u op dit voorstel ingaat, bespreken wij de stappen die verder moeten genomen worden om de aanvraag van logopedische therapie te vervolledigen. 

Honoraria

Een overzicht van de tarieven voor de stoornissen binnen de nomenclatuur vindt u hier. Aangezien wij geconventioneerd zijn, hanteren wij steeds de officiële tarieven. Wanneer de aanvullende verzekering wordt aangesproken, zijn het aantal sessies en het bedrag van terugbetaling afhankelijk van uw mutualiteit. Wij geven u daarom graag wat meer informatie over de aanvullende verzekering bij de resultaatsmededeling.

Contact

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren.

Adres: Terkerkenlaan 1, 9700 Oudenaarde

Telefoon: 055/33.36.23